Follow us:

Poznaj Historię Konkursów Chopinowskich 1927-2010 w Google Arts & Culture

[Po I wojnie światowej] kult Chopina jak gdyby nieco przygasł […]. Często spotykałem się z poglądem, że Chopin jest zbyt romantyczny, roztkliwia duszę i rozbraja psychicznie. Niektórzy uważali nawet, że z tych względów nie należy umieszczać utworów Chopina w utworach szkół muzycznych. Wszystkie te przejawy absolutnego niezrozumienia muzyki Chopina były dla mnie bardzo bolesne… Postanowiłem przeciwdziałać. Obserwując młodzież, jej zapał do wyczynów sportowych, znalazłem rozwiązanie – konkurs! […] Przyszłość dowiodła, że nie myliłem się…

Jerzy Żurawlew (1886-1980), inicjator i wielokrotny juror Konkursu (ok. 1927).

 

Już niebawem, za sprawą szczególnego, kształtującego dzieje światowej pianistyki XXI wieku Konkursu, Warszawa po raz kolejny stanie się stolicą wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina,
a już teraz dostępna jest Historia Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina na: https://artsandculture.google.com/exhibit/1gLy30LrMiGSKQ

© 2019 chopincompetition2020.com. Wszelkie prawa zastrzeżone